Συζητήσεις

  1. Τρέχω χάλια

  2. Muck

  3. S&G 1$ FT

  4. Sunday warm up

  5. pisw sto voyno!!!

  6. Fold QQ preflop.

  7. combo draw se 3bet pot