Συζητήσεις

  1. rake/rakeback

  2. Skrill

  3. HH se cash

  4. skrill

  5. hands zoom και tour

  6. Poker Is Not Dead (Limit Version)

  7. Πώληση κωδικού Holdem Manager2 small stakes