Συζητήσεις

 1. -EV CALL

 2. !!!!!!

 3. ?-

 4. ??

 5. ???

 6. ???

 7. ????

 8. ????

 9. ?????

 10. ???Aporia???Omaha H/L

 11. .

 12. ..

 13. ..

 14. ....