moderator

Παρακαλούμε όχι ανακοινώσεις για live events

Recommended Posts

Εκτιμώ βαθιά τους φίλους που αγαπάνε το πόκερ - και με ορισμένους από αυτούς έχω γνωριστεί μάλιστα και προσωπικά – οι οποίοι είχαν την επιθυμία να διοργανώσουν κάποια home-games, όπως διεθνώς αποκαλούνται.

Τα home-games είναι μία διεθνής πρακτική και συνήθεια τόσο σε Ευρώπη όσο και σε Αμερική και μάλιστα επιτρέπονται καθαρά και από το νόμο. Δυστυχώς η χώρα μας, ουραγός όπως πάντα στις εξελίξεις, διατηρεί ένα απαρχαιωμένο νομικό πλαίσιο, όπου κι ένα φιλικό παιχνίδι των 10-20 ευρώ, μπορεί να οδηγήσει υπό προϋποθέσεις όλους του εμπλεκόμενους σε περιπέτειες και μάλιστα πολύ σοβαρές περιπέτειες.

Εμείς δε φτιάχνουμε το νόμο, μπορούμε μεν να τον κρίνουμε ελεύθερα – δημοκρατία έχουμε – ΟΧΙ όμως και να τον παραβούμε, διότι τότε κατά το κοινώς λεγόμενο θα μας μπουζουριάσουνε και προσωπικά ως νομικός υπεύθυνος, δεν μπορώ να κοιμάμαι σε ένα στενό βρώμικο δωμάτιο 2 επί 3 φυλάγοντας τον κόλο μου στον τοίχο για ..ευνοήτους λόγους. Προτιμώ να κοιμάμαι ήσυχος το βράδυ.

Όλοι ξέρουμε ότι το ίντερνετ έδωσε ένα πολύ ωραίο βήμα σε όλους μας να εκφρασθούμε ελεύθερα. Να επικοινωνήσουμε, να γνωριστούμε και να έρθουμε πιο κοντά σε ανθρώπους που έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα με τα δικά μας.

Λίγοι όμως γνωρίζουν και ακόμη λιγότεροι έχουν συνειδητοποιήσει ότι για τη δημοσίευση και διακίνηση οποιασδήποτε πληροφορίας στο φόρουμ ή στα προσωπικά μηνύματα υπεύθυνο θεωρείται το ίδιο το site κι εν προκειμένω το Pokerland !!

Γνωρίζετε ότι υπάρχει ειδική υπηρεσία της Αστυνομίας που σκανάρει επί 24ωρου βάσης το ίντερνετ; Γνωρίζετε την περίπτωση της μήνυσης, με την οποία έκλεισε το blogme.gr και διώκεται ο ιδιοκτήτης του;(κλικ εδω κι εδω) Γνωρίζετε την περίπτωση της μήνυσης με την οποία έκλεισε το φόρουμ του ελληνικού φόρουμ της τοξοβολίας Archery Forum και την σχετική δίωξη;(κλικ εδω)

Επειδή δε θέλουμε λοιπόν να μπλέξουμε σε περιπέτειες, και ακόμη παραπάνω να μας κλείσουνε το site για διακίνηση παράνομων πληροφοριών, θα παρακαλέσω στο εξής τους πάντες να σταματήσουν να χρησιμοποιούν το Pokerland για τη δημοσίευση κι ενημέρωση live events σε ιδιωτικούς χώρους. Ξέρω ότι θα το κάνετε όχι επειδή σας το ζητάμε, αλλά επειδή θέλετε να συνεχίσουμε να υπάρχουμε και πρέπει να μας προστατεύσετε.

Ήδη έχουμε λάβει ένα email το οποίο είναι αρκετά απειλητικό… και έντονα προειδοποιητικό μάλιστα, για το οποίο δεν θέλω να αναφέρω λεπτομέρειες.

Προτείνω σε όλους τους φίλους που θέλουν να επικοινωνήσουν για αυτά τα live events να δημιουργήσουν ένα ξεχωριστό φόρουμ (στο freeforums.org μπορείτε εντελώς δωρεάν και χωρίς διαφημίσεις να φτιάξετε ένα εξαιρετικό φόρουμ), όπου θα συζητάτε και θα ενημερώνετε για αυτά τα events. Είναι απλό, εύκολο και σε 5 λεπτά έχετε την απόλυτη λύση.

Στο εξής θα διαγράφεται άμεσα κάθε ανακοίνωση που θα αναφέρει λεπτομέρειες για τη διοργάνωση live event. Επίσης ΜΗΝ χρησιμοποιείτε και τα προσωπικά μηνύματα για τον ίδιο λόγο. Αν υποπέσει στην αντίληψή μας κάτι είμαστε υποχρεωμένοι να προστατεύσουμε το Pokerland, και φυσικά τον εαυτό μας.

Για όσους νομίζουν ότι αυτά που γράφω είναι υπερβολικά παραθέτω ένα απόσπασμα από το ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 131 (ΦΕΚ Α´ 116/16.05.2003)

Προσαρμογή στην Οδηγία 2000/31 του Ευρωπαίκού Κοινοβουλίου και του

Συμβουλίου

σχετικά με ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της

πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά. (Οδηγία

για το ηλεκτρονικό εμπόριο).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄

΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄΄

4. Ευθύνη των μεσαζόντων παροχής υπηρεσιών.

Αρθρο 11

Απλή μετάδοση

1. Σε περίπτωση παροχής μιας υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας

συνισταμένης στη μετάδοση πληροφοριών που παρέχει ο αποδέκτης της υπηρεσίας

σε ένα δίκτυο επικοινωνιών ή στην παροχή πρόσβασης στο δίκτυο επικοινωνιών,

δεν υφίσταται ευθύνη του φορέα παροχής υπηρεσιών όσον αφορά τις

μεταδιδόμενες

πληροφορίες, υπό τους όρους ότι ο φορέας παροχής υπηρεσιών:

α) δεν αποτελεί την αφετηρία της μετάδοσης των πληροφοριών,

β) δεν επιλέγει τον αποδέκτη της μετάδοσης και

γ) δεν επιλέγει και δεν τροποποιεί τις μεταδιδόμενες πληροφορίες.

2. Οι δραστηριότητες μετάδοσης και παροχής πρόσβασης που αναφέρονται στην

παράγραφο 1 περιλαμβάνουν την αυτόματη, ενδιάμεση και προσωρινή αποθήκευση

των μεταδιδομένων πληροφοριών, στο βαθμό που η αποθήκευση εξυπηρετεί

αποκλειστικά την πραγματοποίηση της μετάδοσης στο δίκτυο επικοινωνιών και η

διάρκειά της δεν υπερβαίνει το χρόνο που είναι ευλόγως απαραίτητος για τη

μετάδοση.

3. Το παρόν άρθρο δεν θίγει τη δυνατότητα να επιβληθεί δικαστικά ή

διοικητικά στον φορέα παροχής υπηρεσιών η παύση ή η πρόληψη της παράβασης.

Αρθρο 12

Αποθήκευση σε κρυφή μνήμη

1. Σε περίπτωση παροχής μιας υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας, η

οποία συνίσταται στη μετάδοση πληροφοριών που παρέχει ένας αποδέκτης υπηρεσίας σε

ένα δίκτυο επικοινωνιών, δεν υφίσταται ευθύνη του φορέα παροχής της

υπηρεσίας, όσον αφορά την αυτόματη, ενδιάμεση και προσωρινή αποθήκευση των

πληροφοριών, η οποία γίνεται με αποκλειστικό σκοπό να καταστεί

αποτελεσματικότερη η μεταγενέστερη μετάδοση των πληροφοριών προς άλλους

αποδέκτες της υπηρεσίας, κατ' αίτησή τους, υπό τους όρους ότι ο φορέας

παροχής υπηρεσιών:

(α) δεν τροποποιεί τις πληροφορίες,

(β) τηρεί τους όρους πρόσβασης στις πληροφορίες,

(γ) τηρεί τους κανόνες που αφορούν την ενημέρωση των πληροφοριών, οι οποίοι

καθορίζονται κατά ευρέως αναγνωρισμένο τρόπο και χρησιμοποιούνται από τον

κλάδο,

(δ) δεν παρεμποδίζει τη νόμιμη χρήση της τεχνολογίας, η οποία αναγνωρίζεται

και χρησιμοποιείται ευρέως από τον κλάδο, προκειμένου να αποκτήσει δεδομένα

σχετικά με τη χρησιμοποίηση των πληροφοριών, και

(ε) ενεργεί άμεσα προκειμένου να αποσύρει τις πληροφορίες που αποθήκευσε ή

να καταστήσει την πρόσβαση σε αυτές αδύνατη, μόλις αντιληφθεί ότι οι

πληροφορίες έχουν αποσυρθεί από το σημείο του δικτύου στο οποίο βρίσκονταν

αρχικά ή η πρόσβαση στις πληροφορίες κατέστη αδύνατη ή μια δικαστική ή

διοικητική αρχή διέταξε την απόσυρση των πληροφοριών ή απαγόρευσε την

πρόσβαση σε αυτές.

2. Το παρόν άρθρο δεν θίγει την δυνατότητα να επιβληθεί δικαστικά ή

διοικητικά στο φορέα παροχής υπηρεσιών η παύση ή η πρόληψη της παράβασης.

_____________________________________________________________________

Αρθρο 13

Φιλοξενία

1. Σε περίπτωση παροχής μιας υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας

συνισταμένης στην αποθήκευση πληροφοριών παρεχομένων από ένα αποδέκτη

υπηρεσίας, δεν υφίσταται ευθύνη του φορέα παροχής της υπηρεσίας για τις

πληροφορίες που αποθηκεύονται μετά από αίτηση αποδέκτη της υπηρεσίας, υπό

τους όρους ότι:

(α) ο φορέας παροχής της υπηρεσίας δεν γνωρίζει πραγματικά ότι πρόκειται

για παράνομη δραστηριότητα ή πληροφορία και ότι, σε ό, τι αφορά αξιώσεις

αποζημιώσεως, δεν γνωρίζει τα γεγονότα ή τις περιστάσεις από τις οποίες

προκύπτει η παράνομη δραστηριότητα ή πληροφορία, ή

(β) ο φορέας παροχής της υπηρεσίας, μόλις αντιληφθεί τα προαναφερθέντα,

αποσύρει ταχέως τις πληροφορίες ή καθιστά την πρόσβαση σε αυτές αδύνατη.

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται όταν ο αποδέκτης της υπηρεσίας ενεργεί

υπό την εξουσία ή υπό τον έλεγχο του φορέα παροχής της υπηρεσίας.

3. Το παρόν άρθρο δεν θίγει τη δυνατότητα να επιβληθεί δικαστικά ή

διοικητικά στο φορέα παροχής υπηρεσιών η παύση ή η πρόληψη της παράβασης.

_____________________________________________________________________

Αρθρο 14

Απουσία γενικής υποχρέωσης ελέγχου

1. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών δεν έχουν, για την παροχή υπηρεσιών που

αναφέρονται στα αρθρα 10, 11 και 12 του παρόντος γενική υποχρέωση ελέγχου

των πληροφοριών που μεταδίδουν ή αποθηκεύουν ούτε γενική υποχρέωση δραστήριας

αναζήτησης γεγονότων ή περιστάσεων που δείχνουν ότι πρόκειται για παράνομες

δραστηριότητες.

2. Χωρίς να παραβιάζονται οι διατάξεις περί προστασίας του απορρήτου και

των προσωπικών δεδομένων, οι φορείς παροχής υπηρεσιών της κοινωνίας της

πληροφορίας είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν πάραυτα τις αρμόδιες κρατικές

αρχές για τυχόν υπόνοιες περί χορηγουμένων παράνομων πληροφοριών ή

δραστηριοτήτων που επιχειρούν αποδέκτες των υπηρεσιών τους, και να

ανακοινώνουν στις αρμόδιες αρχές κατ'αίτησή τους πληροφορίες που

διευκολύνουντην εντόπιση αποδεκτών των υπηρεσιών τους με τους οποίους έχουν

συμφωνίες αποθήκευσης.

……

……

Κοινοποιήστε αυτή την δημοσίευση


Σύνδεσμος σε αυτή τη δημοσίευση
Κοινοποίησε σε άλλα sites

"Πριν από μερικές μέρες, ο ο Ουλαμός Πρόληψης Εγκλημάτων (ΟΠΕ) Λευκωσίας εισέβαλε σε γνωστό Γυμναστήριο (!) της Λευκωσίας, ξηλώνοντας κυριολεκτικά ένα άριστα οργανωμένο μίνι-καζίνο στο οποίο παίζονταν παράνομα πολύ μεγάλα χρηματικά ποσά.

Το τελευταίο διάστημα είχαν φτάσει συγκεκριμένες πληροφορίες στην Αστυνομία για λειτουργία αίθουσας ηλεκτρονικού (online) καζίνου στους χώρους του Nicosia Gymnastic Center στην περιοχής Παρισινός.

Μάλιστα, οι πληροφορίες ανέφεραν ότι το χώρο αυτό, ο οποίος θεωρείτο υπεράνω κάθε υποψίας, επισκέπτονταν καθημερινώς δεκάδες πολίτες μεταξύ των οποίων αρκετοί "επώνυμοι", ακόμη και πολιτικά πρόσωπα.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, αστυνομικός του ΟΠΕ πήγε στο Γυμναστήριο, χωρίς αθλητική περιβολή, έχοντας προσημειωμένα χαρτονομίσματα στην τσέπη του. Χωρίς πολλές διατυπώσεις μπήκε στην αίθουσα που βρίσκεται παραπλεύρως του χώρου με τα όργανα του γυμναστηρίου προφασιζόμενος ότι επιθυμούσε να παίξει.

Έδωσε στην αλλοδαπή ταμία τρία χαρτονομίσματα των δέκα λιρών, και σε ελάχιστο χρονικό διάστημα τα έχασε. Εν συνεχεία ειδοποίησε τους άλλους αστυνομικούς που ανέμεναν σήμα για να εισβάλουν στο Γυμναστήριο, με το δικαστικό ένταλμα.

Συνολικά εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν £440 σε μετρητά, μεταξύ των οποίων και τα τρία προσημειωμένα χαρτονομίσματα. Επίσης, κατασχέθηκαν 17 ηλεκτρονικοί υπολογιστές, οι οποίοι είχαν μετατραπεί σε μηχανές τυχερών παιχνιδιών.

Συνελήφθησαν η αλλοδαπή υπάλληλος που έπαιρνε τα στοιχήματα και ο ιδιοκτήτης του Γυμναστηρίου. Και οι δύο οδηγήθηκαν στον Αστυνομικό Σταθμό όπου τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες κι εν συνεχεία αφέθηκαν ελεύθεροι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας από τους θαμώνες του "Γυμναστηρίου-Καζίνο", κατέθεσε μαρτυρία στην οποία αναφέρει ότι μέσα σε λίγα λεπτά έπαιξε και έχασε ένα σημαντικό χρηματικό ποσό.."

Ο νόμος είναι ίδιος για όλες τις περιπτώσεις, είτε για mini casino, είτε home game.... Εντάξει, όλοι φίλοι είμαστε, αλλά αν χάσει κάποιος, αν νευριάσει, αν χτυπήσει, αν, αν...

Και αν σε ερώτηση αστυνομικού "που έμαθες για το home game" απαντήσει κάποιος "Στο Pokerland!" τι θα γίνει;

Κοινοποιήστε αυτή την δημοσίευση


Σύνδεσμος σε αυτή τη δημοσίευση
Κοινοποίησε σε άλλα sites

Για να τεθεί έτσι "ωμά" το θέμα προφανώς και είναι σοβαρό και οι ανυσηχίες των παιδιών βάσιμες.. Άρα μόνο σοβαρή μπορεί να ναι και η αντίδραση όλων μας και η τήρηση της παράκλησης του pokerland "εσωτερικός νόμος"..

Πάντως πέρα από τις όποιες πιθανές ηθικές ευθύνες που θα βρεθούν να αντιμετωπίσουν οι ίδιοι, το μπλέξιμο είναι προφανώς μεγάλο και για όποιους συμμετέχοντες..

Γνωστή μου που εργαζόταν ως dealer σε καζίνο, βρέθηκε για εξτρά μεροκάματο σε "μπαρμπουτιέρα" επαρχιακής πόλης και έπειτα από "ντου" οδηγήθηκε και αυτή στο αυτόφωρο.. 2 χρόνια τραβήγματα, ένα σωρό λεφτά σε δικηγόρους και η όλη ψυχική ταλαιπωρία το τίμημα.. Και θεωρητικά την έβγαλε καθαρή αφού μην έχοντας λεφτά στην κατοχή της, εν τέλει δεν θεωρήθηκε παίκτρια..

Τα αυτονόητα αναφέρω δηλαδή αλλά σίγουρα δεν μπορούμε να μην σεβαστούμε το pokerland.. Είμαι βέβαιος ότι δε θα υπάρξει ούτε ένας που δεν θα δείξει κατανόηση σε ένα τέτοιο θέμα..

Όχι τίποτα άλλο, χειμώνας έρχεται, μην πουντιάσει και ο poliscas με την ..."πλάτη" στον τοίχο.. :)

Κοινοποιήστε αυτή την δημοσίευση


Σύνδεσμος σε αυτή τη δημοσίευση
Κοινοποίησε σε άλλα sites

Entaxei Bill,

iremise...

Kaneis den prokeitai na kindinepsei, oute na pesei, oute na xesei...

Katalavaino apolyta ti theleis na peis kai -kyrios- ti DEN theleis na peis...

Me ola ta paidia, eixa-exo kai thelo na exo kales, ARISTES sxeseis!

Epeidi DEN epithymo oute ixnos kindinoy se kanena kai gia kanena logo, poly kala ekane to site kai apesyre tin anakoinosi.

Ostoso, emeis...AGONISTES genithikame kai tha vroume tropous epikoinoniasB)

Exo paraggeilei apo exoteriko...eidika synnefakia poker (!):woohoo:

meso ton opoion tha dothoun oi sxetikes proskliseis!

Kai -xoris plaka- an, XANALEO AN, kapoios -skeftei esto- to otidipote periergo na kanei...,

exoume kai mpoliko xoro gia...thapsimo!

Stegna, xoris pappa kai papparies!

Min ton eidate?:P

theomas:Ac:9c

Κοινοποιήστε αυτή την δημοσίευση


Σύνδεσμος σε αυτή τη δημοσίευση
Κοινοποίησε σε άλλα sites

Asfalestates plirofories, anaferoun tin diexagogi freezout tournoua sti ΓΑΔΑ!

To buy-in exei anakoinothei sta 500+50 kai oi symmetoxes exoun xeperasei tis 666!

O Megas nikitis, ektos apo ta xrimata pou tha kerdisei, tha parei kai 1 Alvano, gia na tou "krataei ta fylla" sto...ΓΑΔΑ 2!

Ta episima apotelesmata, tha anakoinothoun to erxomeno Savvato, stin ekpompi tou Mega sti 1 meta ta mesanyxta!

Ekdilosi endiaferontos gia to ΓΑΔΑ 2, exoume kai apo toys Phil Ivy, Chris Ferguson, Phil Helmuth (mazi kai aftos pou ton plakose stis mpounies):woohoo:

kathos kai apo ton Ellina Super-athliti: ROXAMH!

Neotera sto break!

theomas:Ac:9c

Κοινοποιήστε αυτή την δημοσίευση


Σύνδεσμος σε αυτή τη δημοσίευση
Κοινοποίησε σε άλλα sites

Ο Σταύρος έχει δίκιο. Το site δεν είναι πλέον ένα site που διάβαζαν 30-40 άτομα αλλά ένα site με πολλά ζευγάρια μάτια να το διαβάζουν. Αυτό είναι καλό γιατί δείχνει μια πρόοδο αλλα απο την άλλη δεν μπορούνε πλέον να κανονίζονται στο forum τέτοιες συναντήσεις. Στο χέρι μας είναι να βρούμε άλλους τρόπους επικοινωνίας. Τα συννεφάκια του Theomas δεν είναι καθόλου άσχημη ιδέα.....

Κοινοποιήστε αυτή την δημοσίευση


Σύνδεσμος σε αυτή τη δημοσίευση
Κοινοποίησε σε άλλα sites

H ypothesi teleiose!

Sto forum den prepei na xanampei TIPOTA kai apo kanena!

To potami, den tha gyrisei piso...alla TORA einai i ORA poy PEFTOUN oi maskes!

Ta synnefakia mou, tha ta paro...tin alli evdomada (meta ti Gevgelija!) kai ase tous allous...na...kolympane ANAPODA sto potami!

Alitheia, yparxoun HAFIEDES sto site?:whistle: :whistle: :whistle:

theomas:Ac:9c

Κοινοποιήστε αυτή την δημοσίευση


Σύνδεσμος σε αυτή τη δημοσίευση
Κοινοποίησε σε άλλα sites
Η συζήτηση αυτή είναι πολύ παλιά. Αν δεν υπάρχει συγκεκριμένος λόγος να απαντήσετε, τότε καλύτερα να ξεκινήσετε μία νέα συζήτηση.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Απαντήστε σε αυτή τη συζήτηση...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.